Τα σύγχρονα εργαλεία της βιολογίας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο