Πέρα από τα όρια του πλανήτη μας: Ο συναρπαστικός κόσμος του Διαστήματος. Παρουσίαση και συζήτηση για το πρώτο πανεπιστημιακό βιβλίο Διαστημικής Φυσικής στα ελληνικά