«Οι εφαρμογές των Μαθηματικών στην σύγχρονη κοινωνία» στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων «Εφαρμογές Επιστήμης & Τεχνολογίας στον Σύγχρονο κόσμο»