Ημερίδα για την Θαλάσσια Ρύπανση και τις Αλλελεπιδράσεις Ναυτιλίας – Θαλάσσιας Έρευνας