Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας