Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας

Κύκλος: «Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου»

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

15 Απριλίου 2021

Ψηφιακή Σκηνή
19:00 - 20:00 Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας