"... και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως" Κ. Γαβράς, Γ. Νταλάρας