"... και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως" Κ. Γαβράς, Γ. Νταλάρας

 

Μουσική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

25 Απριλίου 2020

Ψηφιακή Σκηνή
21:30 - 23:45 "... και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως" Κ. Γαβράς, Γ. Νταλάρας