Λόρδος Βύρων. Η συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελλάδος