Διαδικτυακή συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη.