Διαδικτυακή συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη.

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

5 Νοεμβρίου 2015

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
14:00 - 16:00 Διαδικτυακή συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη.