Πώς να μιλήσει κανείς για το χρόνο, ακόμα και στους υπολογιστές;