Πώς να μιλήσει κανείς για το χρόνο, ακόμα και στους υπολογιστές;

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

29 Απριλίου 2015

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Πώς να μιλήσει κανείς για το χρόνο, ακόμα και στους υπολογιστές;