Γιάννης Ιωαννίδης

Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών