Η Πρωτοβουλία 1821-2021 παρουσιάζει το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων