Η Πρωτοβουλία 1821-2021 παρουσιάζει το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

31 Ιανουαρίου 2020

Αίθουσα Banquet
19:00 - 20:30 Η Πρωτοβουλία 1821-2021 παρουσιάζει το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων