Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2019

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας