Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2019

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Μουσική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

18 Σεπτεμβρίου 2019

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 23:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 1η

19 Σεπτεμβρίου 2019

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 23:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 2η

20 Σεπτεμβρίου 2019

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 23:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 3η