«Βίος και πολιτεία Γεωργίου Καστριώτη-Σκεντέρμπεη. Έντυπες βιογραφίες και εικαστικές απεικονίσεις». Εxhibition on the 550th anniversary of George Castriot Skanderbeg’s death

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας