Κοινωνικά Κινήματα, Κοινωνική Αλλαγή και Δημοκρατία