Κοινωνικά Κινήματα, Κοινωνική Αλλαγή και Δημοκρατία

Νέες σκέψεις για έναν κόσμο που αλλάζει

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

10 Δεκεμβρίου 2014

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Κοινωνικά Κινήματα, Κοινωνική Αλλαγή και Δημοκρατία