Διάλεξη του Patrick Boucheron καθηγητή Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Collège de France