Διάλεξη του Patrick Boucheron καθηγητή Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Collège de France

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

28 Μαρτίου 2019

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Μεταξύ της Ελληνικής Αρχαιότητας και της εποχής μας