Το γονιδίωμά μας. “Γνώθι σαυτόν”: Μύθος, προκλήσεις και προοπτικές