Το γονιδίωμά μας. “Γνώθι σαυτόν”: Μύθος, προκλήσεις και προοπτικές

Η Επιστήμη στη ζωή μας

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

13 Νοεμβρίου 2014

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Το γονιδίωμά μας. “Γνώθι σαυτόν”: Μύθος, προκλήσεις και προοπτικές