Χαράλαμπος Σαββάκης

Καθηγητής Μοριακής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.