Μπορεί η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας;