Σκαπανείς στη Σικελία: Η Νάξος και οι θυγατρικές της πόλεις Κατάνη και Λεοντίνοι. Τα Υβλαία Μέγαρα.