Σκαπανείς στη Σικελία: Η Νάξος και οι θυγατρικές της πόλεις Κατάνη και Λεοντίνοι. Τα Υβλαία Μέγαρα.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - 24ος Κύκλος

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ»

11 Νοεμβρίου 2014

Αίθουσα Λόγου
17:00 - 19:00 Σκαπανείς στη Σικελία: Η Νάξος και οι θυγατρικές της πόλεις Κατάνη και Λεοντίνοι. Τα Υβλαία Μέγαρα.