Βασίλειος Λαμπρινουδάκης

Oμότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.