Νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών – Συνάντηση με Υπηρεσίες Αιμοδοσίας