Νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών – Συνάντηση με Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

30 Σεπτεμβρίου 2015

Αίθουσα Λόγου
14:00 - 17:40 Νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών – Συνάντηση με Υπηρεσίες Αιμοδοσίας