Συμβολή της κωδικοποίησης της νομοθεσίας των ΟΤΑ στην λειτουργική απόδοση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (ΚΩΔ.: 80270Δ22)