Πλατό media 3: Ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον πολιτισμό