Πλατό media 3: Ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον πολιτισμό

Κύκλος «Ο λόγος στους δημιουργούς» | Cycle « parole aux créateurs »

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

17 Σεπτεμβρίου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
19:30 - 21:30 Πλατό media 3: Ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον πολιτισμό