Πλατό Media 2: Υποστηρίζοντας την οικολογική δημιουργία