Η Οθωμανική Iστορία μεταξύ τουρκικής μονοπώλησης και ελληνικής απόρριψης