Η Οθωμανική Iστορία μεταξύ τουρκικής μονοπώλησης και ελληνικής απόρριψης

 

Διάλεξη

 

H διάλεξη του καθηγητή Edhem ELDEM,την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, ακυρώνεται για λόγους υγείας.

Ζωντανα τωρα

12 Οκτωβρίου 2022

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Η Οθωμανική Iστορία μεταξύ τουρκικής μονοπώλησης και ελληνικής απόρριψης