Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ακαδημίας Ωτικης Νευροτροποποίησης – Dr. Giancarlo Bazzoni