Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ακαδημίας Ωτικης Νευροτροποποίησης – Dr. Giancarlo Bazzoni

 

Ημερίδα

 

Η μετάδοση της εκδήλωσης  «Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ακαδημίας Ωτικης Νευροτροποποίησης – Dr. Giancarlo Bazzoni»  της 21ης/12/2019 από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος. 

 

Ζωντανα τωρα

21 Δεκεμβρίου 2019

Αμφιθέατρο
10:30 - 10:50 Παρουσίαση της Ακαδημίας Ωτικής Νευροτροποποίησης, Σκοπός, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Παρουσίαση του καθηγητή Dr. Giancarlo Bazzoni
10:50 - 12:50 Ωτική Νευροτροποποίηση στην καταπολέμηση του άγχους & του στρες. Κλινική Πρακτική
12:50 - 13:10 Coffe Break
13:10 - 14:00 Συνέχεια Ομιλίας: Ωτική Νευροτροποποίηση στην καταπολέμηση του άγχους & του στρες. Κλινική Πρακτική
14:00 - 14:15 Ωτική Νευροτροποποίηση στη θεραπεία του Πόνου
14:15 - 14:40 25ετης Κλινική Εμπειρία στον Ωτοβελονισμό συγκριτικά με τον Σωματοβελονισμό
14:40 - 15:05 Συνεργασία Ακαδημίας με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Sassari & σημασία της Επίσημης Πιστοποίησης
15:05 - 15:30 Ωτική Νευροτροποποίηση & Φυσικοθεραπεία
15:30 - 16:00 Κλείσιμο Ημερίδας-Χαιρετισμός