ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»