Θεοδόσιος Τάσιος: Η Μετεωρολογία στα Μετεωρολογικά του Αριστοτέλη