Συνέντευξη Τύπου με θέμα "Oι διεργασίες που συντελούνται μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στο πλαίσιο του ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας"