Συνέντευξη Τύπου με θέμα "Oι διεργασίες που συντελούνται μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στο πλαίσιο του ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας"

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

31 Οκτωβρίου 2017

Αίθουσα "Έλλη Παππά"
12:00 - 14:30 Συνέντευξη Τύπου με θέμα "Oι διεργασίες που συντελούνται μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στο πλαίσιο του ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας"