ΔΕΘ 2022 | Women–In–Tech: Η σημασία της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας | ΕΔΥΤΕ

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας