Η πολιτική κρίση του Διονυσίου Σολωμού για τη σύγχρονή του πραγματικότητα