Η πολιτική κρίση του Διονυσίου Σολωμού για τη σύγχρονή του πραγματικότητα

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

26 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Η πολιτική κρίση του Διονυσίου Σολωμού για τη σύγχρονή του πραγματικότητα