ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ : ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ [12/11 - 14/11]