ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ : ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ [12/11 - 14/11]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

12 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
11:00 - 11:40 Προφορική Ιστορία και Φωτογραφία
18:00 - 18:40 Η εμπειρία της βιβλιοθήκης
19:00 - 19:40 Πανδημία – Πηδάλιον σωτηρίας

13 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
11:00 - 11:40 Πώς συνδέεται η μουσική με την πόλη;
18:00 - 18:40 Το κρασί, η μαγειρική και η τοπική παράδοση
19:00 - 19:40 Οικονομία της Ημαθίας: προβληματισμοί – προοπτικές

14 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
11:00 - 11:40 Εκ του μακρόθεν
12:00 - 12:40 Τόπος – Μνήμη – Αρχιτεκτονική
18:00 - 18:40 Διαβάζοντας το βιβλίο της φύσης
19:00 - 19:40 Τεχνολογία-Καινοτομία- Δεξιότητες