Παρουσίαση του βιβλίου του Παύλου Πυρινού : «Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (1953-1987). Μια πρώτη προσέγγιση. Η προσφορά της στην πολιτιστική και πνευματική Ανάπτυξη της Βέροιας»